• Persbericht met betrekking tot incident op zaterdag 16 maart.

  Afgelopen zaterdagmiddag is er direct na afloop van de wedstrijd tussen de jeugd (J015) van vv Prinsenland en RKSV Roosendaal een opstootje ontstaan.

  Aangezien de lokale media hier op nogal discutabele wijze verslag van hebben gedaan, hechten wij er als vereniging aan om de feitelijke gebeurtenissen kort te schetsen. Waarbij wij ons mede baseren op beschikbare en veiliggestelde camerabeelden, waarop het voorval helder in beeld is. Daarnaast zijn er meerdere getuigen gesproken en aangehoord.

  Directe aanleiding van het voorval is het bespugen van onze scheidsrechter door een toeschouwer vanuit Roosendaal. Deze jongeman heeft het nodig gevonden om onze scheidsrechter nauwgezet te volgen na het laatste fluitsignaal en heeft duidelijke intenties gehad om de confrontatie aan te gaan. Hierbij heeft hij een mes getrokken en diverse bedreigingen geuit. Dit ligt vast op beeld en wordt onderschreven door omstanders.

  Het voorval, waarbij geenszins sprake is geweest van een ‘massale vechtpartij’ is vrij snel gesust door kordaat optreden van meerdere omstanders. Dat er over en weer tussen toeschouwers en directe betrokkenen wat duwen en trekken is geweest, is een gegeven.

  Wat het steekincident betreft, kunnen wij behoudens enkele vaststaande feiten, slechts gissen en speculeren. Feit is dat er een jongeman, toeschouwer uit Roosendaal, door meerdere omstanders is gezien met een mes. En dat hij meermalen gedreigd heeft om dit mes te gebruiken, in woord en bewegingen.

  Feit is verder dat wij geen aanleiding hebben om te veronderstellen dat er een andere verklaring voor de verwonding van de vrouwelijke toeschouwer (ook uit Roosendaal) is, dan dat deze jongeman hier verantwoordelijk voor is. Waar het steekincident precies heeft plaatsgevonden is ons onduidelijk, directe omstanders hebben hier niets over meegekregen.

  Tegen de jongeman uit Roosendaal is aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging en de Politie heeft de zaak in onderzoek. Lopende het onderzoek doen wij verder geen inhoudelijke uitspraken en laten de zaak aan de gezagsdragers.

  Wij wensen vanzelfsprekend het slachtoffer van het steekincident beterschap en spreken de hoop uit dat onze vereniging en ons sportpark in de toekomst verschoond blijft van dit soort wangedrag.

  Namens vv Prinsenland,

  Het Bestuur