Historie R.K.s.v. DIVO

Verkennerij
Enkele jaren na de oorlog was er in Dinteloord een groep jongelui in de leeftijd van 12 tot 17 jaar, die veel met elkaar optrok. Zij hadden bij elkaar op de lagere (katholieke) school gezeten en waren nu ook nog met elkaar verbonden via de verkennerij, waar ze onder leiding van kapelaan Rombouts zich bezig hielden met knopen leggen, spoorzoeken enz. In dat soort dingen konden ze echter hun energie niet kwijt. Dat lukte wel in het voetbalspel. Als het maar even kon, waren ze aan het voetballen op een wei in de Galgendijk of op het plein bij Vroon in de Oosterstraat.

Graanzolder
Maar dat bleef geen voldoening geven: ze wilden meer. En toen één van hen, Marinus Huijbregts, met de mededeling kwam aanzetten dat ze eventueel een wei van zijn vader, slager Jan Huijbregts uit de Molendijk (de vader van de huidige slager), als voetbalveld mochten gebruiken werd het plan geboren om een heuse voetbalvereniging op te richten. Dit kreeg zijn beslag op 21 maart 1948 op de graanzolder van Dhr. Koopmans aan de Molendijk. Hier werd onder leiding van A. Huijbregts (meester Broos voor zijn leerlingen) door een groep van 18 junioren een voetbalclub opgericht. Er werd een bestuur gekozen, waarin zitting hadden A. Huijbregts, Wim Schenk, Marinus Huijbregts, Johan Huijsmans, Cees de Bruyn en Co Ernest. Men besloot zich onder de naam Juliana bij de KNVB aan te sluiten. Als tenue werd gekozen voor een rood shirt, zwarte broek en rood-zwarte kousen.

Materiaal
Men had nu een veld en een club: nu nog het ‚‚n en ander aan materiaal. In geld voor een leren bal werd voorzien door een collecte op de vergadering. Het materiaal voor de doelen werd voor de somma van ƒ 4,50 (ca € 2,00) gezaagd uit oude gebintbalken, geschonken door slager Huijbregts en een kleedhokje werd opgetrokken uit pakken stro en later vervangen door een ruimte, opgebouwd uit golfplaten, ter beschikking gesteld door J. Koenraadt. En in de allereerste beginperiode gebruikte men zaagsel om de lijnen op het veld uit te zetten. Er kon dus gevoetbald worden: een eerste wedstrijd tegen de Schuttersjeugd werd met 8-2 verloren. De eerste officiële competitiewedstrijd werd daarentegen in Steenbergen met 4-1 gewonnen.

Clubhuis
Intussen hadden zich ook al heel wat senioren aangemeld. Daarom werd op 4 juli 1948 in café Ernest aan de Molendijk, dat als clubhuis werd gekozen, een vergadering belegd. Er werd een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter werd A. Huijbregts, secretaris M. Verhaart, penningmeester J. de Bruyn en be-stuursleden P. Schenk en Mar. de Jongh. Dit bestuur werd nog hetzelfde seizoen uitgebreid met A. Frijters en F. van Eekelen sr., die vicevoorzitter werd en tevens de trainingen op zich nam. Besloten werd verder, dat de club gevestigd zou zijn op katho-lieke grondslag, dat men op zondag zou gaan spelen en dat men nog in september in de competitie van de afdeling Brabant wilde starten. In de bestaande financiële behoeften (grotere kleedruimte, ballen, terreinmateriaal enz.) werd voorzien door inleggeld en contributie van de leden, later aangevuld door het aanwerven van begunstigers. Men begon met 47 leden (28 senioren en 19 junioren).

Eerste competitiejaren
De nieuwe club kreeg aansluiting bij de KNVB, maar men moest afzien van de naam Juliana, want er bestond al een voetbalclub onder die naam. Daarom werd gekozen voor RKSV D.I.V.O. (Door Inspanning Volgt Overwinning). Ook het verzoek om in de tweede klasse van de Brabantse Bond te worden ingedeeld, werd niet ingewilligd. Men moest in de derde en laagste klasse beginnen. Inmiddels speelt DIVO 1 in de 5-e klasse van de KNVB District Zuid 1 en telt onze vereniging circa 250 leden.