UITGESTELD: Algemene Leden vergadering

Omdat het bestuur niet voltalig aanwezig kan zijn, zal de ALV verplaatst worden naar eind augustus/begin september.

Flyer afsluitdag