Artikelen door Webadmin

2, 9, 16 juli is de kantine weer open. Lees verder hoe we de RIVM richtlijnen naleven…

Hoe gaan wij om met de gevolgen van de corona

Onze vereniging steunt de maatregelen die de overheid treft om het coronavirus onder controle te
krijgen. Dat hierbij soms keuzes gemaakt moeten worden die vooral aan kinderen lastig uit te leggen zijn,
betreuren wij zeer.
Maar laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen…