Energy crisis: why French households are largely protected from soaring  costs while British families struggle

Aankondiging tijdelijke noodmaatregelen i.v.m. energiekosten

Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,

Ook onze vereniging wordt getroffen door de extreem hoge energiekosten; waar wij de afgelopen jaren gemiddeld zo’n € 1.200 per maand aan energie moesten betalen, is dit recentelijk geëxplodeerd naar ruim € 7.000. De kosten van verwarming en douchen, maar vooral van de veldverlichting is een enorme last. Dat is helder.

Wij hebben, met het oog op de continuïteit van onze vereniging, een aantal maatregelen moeten treffen:

1. er wordt op maximaal 2 velden training gegeven
Enkel de kunstgrasvelden zijn beschikbaar voor trainingen.
Op basis van de huidige tarieven kost het verlichten van een enkel veld ca € 40 per uur per veld. Om de kosten enigszins beheersbaar te houden, maar ook de mogelijkheid te blijven bieden om trainingen te geven, beperken we het aantal velden tot 2.

Hierbij doen wij een dringend beroep op eenieder om hier zo goed en zo kwaad als het gaat, invulling aan te geven. Wij beseffen dat het trainen op een heel of half veld in veel gevallen prettiger gevonden wordt, maar we hebben voor de komende periode geen alternatief. Aan alle teams, van de jonge jeugd tot en met de selectie, vragen wij begrip. Overleg met trainers onderling, misschien kunnen een aantal teams tijdelijk gemixt worden. Of train in partijvorm tegen elkaar. Of neem genoegen met een kleinere ruimte voor jouw team op de drukke momenten.

Met elkaar moeten we de komende periode inschikken, we hopen per 1 april weer normaal te kunnen opereren.

2. het aantal trainingsdagen wordt beperkt
Er wordt op maximaal 4 avonden per week training gegeven, te weten maandag tot en met donderdag.

3. overige maatregelen
De verwarming hebben we al deels uitgeschakeld en de warmwatervoorziening is bijgesteld. Dranken en overige voorraden hebben we zoveel als kan buiten gekoeld staan, meerdere koelkasten zijn uitgeschakeld. Zo proberen we op alle fronten stapjes te zetten.

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de periode tot 1 april aanstaande. Tussentijds zullen wij deze evalueren en zodra bijstelling mogelijk of noodzakelijk is, zullen wij dit uiteraard direct kenbaar maken.

Wij hopen op ieders begrip. Deze situatie is uniek en hopelijk van korte duur. Onze contributie hebben wij voor onze leden al 10 jaren ongewijzigd kunnen laten en de doelstelling is om dit zo te houden. Maar dan zullen we met elkaar in deze lastige tijd enigszins flexibel moeten zijn.

Onze dank voor jullie medewerking en voor tips staan wij altijd open!

Lex Dubbelman (voorzitter)

Benno van der Ree (penningmeester)