UPDATE: Aankondiging ALV seizoen ‘21/’22

Beste leden,

Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering dit jaar op woensdag 17 november op de kalender gezet.

In verband met de nieuwe corona regels (13-11) hebben we de tijden aan moeten passen.

De vergadering start om 19:00u in de kantine en zal maximaal tot 20:00u duren. 

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd (vol=vol)

Het financieel jaarverslag van boekjaar ’20/’21 kan op afspraak ingezien worden bij onze penningmeester.

Via penningmeester@vvprinsenland.nl kan je een afspraak maken.