Aankondiging alternatieve ‘ALV seizoen 2019/20’

Tijdens de meest recente persconferentie van vorige week zijn wederom nauwelijks versoepelingen bekendgemaakt. Bijeenkomsten in de kantine zijn voorlopig nog niet mogelijk, met als gevolg dat we als vereniging een alternatieve invulling van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering moeten aanbieden.
De tijdelijke Spoedwet is verlengd en hierdoor kunnen we onze ledenvergadering ‘semi-online’ invullen en wel op woensdag 21 april aanstaande.

Kascontrole
Onder toeziend oog van onze accountant (speciale dank aan Mark Huysmans voor zijn zeer gewaardeerde inzet voor onze club!) en penningmeester heeft de kascommissie, bestaande uit Corry van Ham, Ronald Gabriëls en Cees van Agtmaal, de boeken doorgenomen en de kascontrole met een positief oordeel afgerond.

Dank aan de kascommissie voor hun inspanningen.

Ledenvergadering op woensdag 21 april om 20:00 uur
Op de 21e april zullen onze voorzitter Lex Dubbelman en onze penningmeester tussen 20:00 en 21:00 uur voor onze leden beschikbaar zijn voor het stellen van vragen. We doen dit telefonisch (zie onderstaande de contactgegevens) en aansluitend zullen we, ook mede afhankelijk van de input c.q. vragen vanuit de leden, een verslag opstellen. Voorafgaande aan deze call biedt de vereniging de mogelijkheid de stukken die door de kascommissie zijn goedgekeurd in te zien. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de penningmeester.

En uiteraard zijn vragen, ideeën en proefballonnetjes voor komende periode meer dan welkom!

Lex Dubbelman ldubbelman@domij.eu
Benno vd Ree penningmeester@vvprinsenland.nl
Bestuur (algemeen) bestuur@vvprinsenland.nl

Vooruitzichten 2021
Alle leden, vrijwilligers en betrokkenen bij onze mooie vereniging hopen op één ding: dat we snel weer een lekker
potje kunnen voetballen. En daarna in de kantine of op het terras een koud drankje doen, gezellig ouwehoeren en de voetbalsfeer weer volop beleven.

Helaas zijn de mogelijkheden beperkt. De jeugd traint, top dat hier zoveel vrijwilligers iedere week meer mee bezig zijn. Het park ligt er, dankzij de werkploeg en barcommissie helemaal piekfijn bij. De kleedkamers zijn verfraaid, de onderhoudswerkzaamheden een eind afgerond.

Dus: we zijn er klaar voor zodra het weer kan! En als dat moment aanbreekt, dan laten we dit uiteraard direct weten!

Namens het bestuur van vv Prinsenland spreken wij de wens uit om alle leden, vrijwilligers en betrokkenen snel weer te kunnen begroeten op sportpark Molenkreek.

En tot die tijd: houd je goed en zorg goed voor elkaar!

Lex Dubbelman

Benno vd Ree

Rini v Meel