UPDATE 14 april: Wijziging corona maatregelen

Graag willen wij jullie informeren over een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen onze verenging, met name
ingegeven door de onlangs geboden ruimte om het buitensporten weer op te gaan pakken.