Hoe gaan wij om met de gevolgen van de corona

Onze vereniging steunt de maatregelen die de overheid treft om het coronavirus onder controle te
krijgen. Dat hierbij soms keuzes gemaakt moeten worden die vooral aan kinderen lastig uit te leggen zijn,
betreuren wij zeer.
Maar laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en alle voorschriften naleven. Dan kunnen
we hopelijk weer zo spoedig mogelijk van onze favoriete sport genieten, zowel binnen als ook van buiten
de lijnen.

Wat zijn de maatregelen die momenteel ook voor ons van kracht zijn:

  • Tot en met 6 april is onze vereniging gesloten voor alle activiteiten
  • Er vinden geen georganiseerde activiteiten plaats op het sportpark
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre de maatregelen verlengd worden
  • Tot 1 juni worden er geen evenementen en/of toernooien georganiseerd

De competities liggen de komende weken nog stil. De wedstrijden en competities vallen nu nog buiten
het besluit om evenementen te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de KNVB en dus
ook onze vereniging zal in de aanloop naar 6 april een besluit worden genomen.
Wij volgen vanzelfsprekend de richtlijnen vanuit de Overheid en de KNVB en houden onze leden via onze
website en Facebook op de hoogte.

Onze voorlopige standpunten aangaande een aantal specifieke verenigingszaken willen wij u ook graag
nader toelichten.

Sluiting van het sportpark en de kantine
Het sportpark is mede op last van de Gemeente gesloten voor alle personen, het is niet toegestaan om
het sportpark te betreden. Ingaande 23 maart kan hierop door de Gemeente gehandhaafd worden en wij
willen ieder benadrukken het toegangsverbod te respecteren.

Ook de kantine is tot nader order gesloten. Naast de directe impact voor onze vrijwilligers en
barmedewerkers heeft dit ook voor onze vereniging grote consequenties. Immers voor onze inkomsten
zijn we in aanzienlijke mate afhankelijk van de inkomsten vanuit de kantineomzet.

Bederfelijke waren die nu nog aanwezig zijn in de koelkasten en vriezers zullen in overleg met de
kantinecommissie een goede bestemming krijgen. We verspillen niets.

De financiën van onze vereniging
De kosten van onder andere de huur van het sportpark, loonkosten en andere kosten (denk aan
abonnementen, afdrachten KNVB etc.) lopen vooralsnog in stevige mate door. Een aantal van onze kosten
is variabel en mede afhankelijk van aanwezigheid (zoals onder andere de vrijwilligersvergoedingen) en
gebruik van de accommodatie, zoals wassen en schoonmaken.

Contributies
Wij zijn een gezonde vereniging en kunnen een stootje hebben. Maar voor nu vragen wij onze leden om
ook hun steentje bij te dragen aan het gezond houden van onze vereniging. De contributies vormen een
belangrijk onderdeel van onze inkomsten en deze hebben wij ook nu en de komende periode hard nodig
om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Uiteraard wordt overleg gepleegd met betrokken partijen om te kijken hoe we de lasten in
gezamenlijkheid kunnen dragen.
Zo hebben we overleg met de Gemeente over de huur en andere kosten en zal de KNVB binnenkort met
een standpunt komen over de afdrachten van onze leden.

Zolang we hier geen zicht hebben om compensaties, draaien we als vereniging zo veel als redelijkerwijs
mogelijk door. Wij hopen op uw steun in deze.

Hoe nu verder?
Het verdere verloop van competities, trainingen en andere voetbaltechnische zaken is op dit moment nog
ongewis. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen onze bijdrage leveren om ons sportpark weer
voor de sport open te stellen zodra dit is toegestaan.

U kunt met uw vragen terecht bij het bestuur. Heeft u ideeën, of wilt u op uw eigen wijze een waardevolle
bijdrage leveren aan onze vereniging? Ook dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Wij danken u voor uw steun en begrip en wensen u en de uwen alle goeds, maar bovenal een goede
gezondheid!

Namens vv Prinsenland

Lex Dubbelman

Voorzitter

Benno vd Ree

Penningmeester

Rinie van Meel

Secretaris