Sportpark is gesloten

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er op dit moment verre gaande maatregelen getroffen worden om de besmetting van het corona virus in te dammen.

Dit is niet voor niets. Ondanks alle maatregelen zijn de voorspellingen op basis van de huidige toenemende besmettingsaantallen niet positief.

Met de lering uit China, Italië en andere vroege besmettingshaarden weten we dat we pas aan het begin staan van de besmettingspiek die komen gaat.

Door de genomen maatregelen zitten veel kinderen thuis.

Helaas (kijkend naar het besmettingsrisico) hebben we vandaag moeten constateren dat er minimaal 50 kinderen op het sportpark aanwezig waren.

Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid om de risico’s op besmetting te minimaliseren.

Daarom hebben we als bestuur helaas het besluit moeten nemen om het sportpark te sluiten voor onbevoegden.

Dit betekent dat kinderen zich (tot nader order) niet op het sportpark mogen begeven.

We vertrouwen erop dat u (als ouder/opvoeder, kind) hier begrip voor heeft.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met info@vvprinsenland.nl

We wensen iedereen veel sterkte toe,
Het bestuur van vvPrinsenland