UITGESTELD: Algemene Leden vergadering

De ALV van 27 juni gaat niet door. In verband met zakelijke verplichtingen kan het betuur niet (voltalig) aanwezig zijn.

Eind augustus/begin september zal de ALV nu gehouden worden.

v.v. Prinsenland                                  

Dinteloord,  juni 2019,

Betreft: Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering.

Beste leden, sportvrienden,

Graag nodigen wij U uit voor de Extra Algemene Ledevergadering, welke wordt gehouden op

eind augustus/begin september (exacte datum volgt) om 20.00 uur in de kantine van v.v. Prinsenland.

 

De agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen van het bestuur.
  3. Samenstelling Bestuur.

Zoals onlangs via de website van v.v. Prinsenland  bekend is gemaakt, heeft het bestuur

Lex Dubbelman en Henk Dubbeld bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen.

Het bestuur stelt de leden voor Lex en Henk toe te voegen aan het huidige bestuur.

Met het toetreden van Lex en Henk zullen ook enkele functiewisselingen plaatsvinden.

Lex Dubbelman wordt voorzitter en zal zich ook bezig gaan houden met voetbaltechnische zaken.

Henk Dubbeld zal het voorzitterschap van de sponsorcommissie (weer) op zich nemen.

Marc de Schutter zal ook bestuurslid voetbaltechnische zaken worden en Joost de Schutter zal de leiding bij de jeugd op zich nemen.

Tevens hebben we Kaylee Geene bereid gevonden een bestuurstaak op zich te nemen. Zij zal zich onder andere met het vrouwenvoetbal gaan bezighouden.

Overeenkomstig de statuten hebben wij de goedkeuring van de ledenvergadering nodig om deze bestuursveranderingen te kunnen doorvoeren.

  1. De rondvraag.
  2. Sluiting van de vergadering.

Hopende u tijdens de ALV te mogen begroeten,

Namens het bestuur van v.v. Prinsenland,

Rinie van Meel, secretaris.