Prinsenland gaat geen nieuwe overeenkomst aan met Daan Uithof

Na uitvoerige gesprekken over de achterliggende periode met de trainer, de TC en spelers van de selectie is door het bestuur van vv Prinsenland besloten om geen nieuwe verbintenis met Daan Uithof aan te gaan.

Het aflopende contract wordt niet opgevolgd en dit hebben wij Daan kenbaar gemaakt in een persoonlijk gesprek.
In reactie hierop heeft Daan vrijwel direct contact gezocht met de pers (o.a. BN De Stem) en heeft zijn persoonlijke mening, vanuit zijn persoonlijke positie, door de pers laten optekenen. BN De Stem heeft dit overgenomen en op hun site geplaatst zonder onze vereniging te raadplegen, er is met geen van de bestuursleden contact gezocht, noch is er met een van de bestuursleden gesproken.

Uit respect voor hem als mens doen wij verder geen uitlatingen over de beweegredenen geen nieuwe verbintenis aan te gaan. In algemene zin kunnen we stellen dat bij het bestuur en de selectie te weinig vertrouwen en draagvlak aanwezig is om een vervolg aan de samenwerking te geven.

Het bestuur zal de komende periode gebruiken om de technische staf nieuw vorm te geven en zal als de tijd daarvoor rijp is met nadere mededelingen komen.

Wij danken Daan voor zijn inzet over het achterliggende seizoen en wensen hem succes met zijn verdere loopbaan.