Bestuurswijziging

In de afgelopen periode is het bestuur actief opzoek gegaan naar versterking. De versterking was nodig op het vlak van sponsoring, technische voetbalzaken en vrouwenvoetbal. We kunnen u met trots melden dat het ons gelukt is nieuwe kandidaten voor deze posities voor te dragen.

Kaylee Geene hebben we bereid gevonden om het vrouwenvoetbal op zich te nemen. Zij volgt Veronique Brooijmans op die ons afgelopen seizoen heeft verlaten.

Kaylee is een actief lid van onze vereniging, naast speelster in Prinsenland VR1 is ze ook actief in de loten verkoop rond de thuiswedstijden van Prinsenland 1.

Technische voetbalzaken zal door Lex Dubbelman ingevuld gaan worden.

Ook Lex is een bekend gezicht binnen onze vereniging.

We vinden hem op dit moment in verschillende rollen binnen onze vereniging.

Hij zet zich o.a. in als jeugdtrainer, speler van onze VE2 en fanatiek toeschouwer.

Voor de sponsorcommissie hebben we Henk Dubbeld (een oude bekende) kunnen strikken. Henk kent het klappen van de zweep op dit gebied.

Op dit moment zien we Henk ook regelmatig op de grasmat als speler van Prinsenland VE1 en Prinsenland 3.

Naast de invulling van deze posities zullen er ook enkele verschuivingen plaatsvinden.

Marc de Schutter, nu voorzitter van de jeugdcommissie, zal zich gaan focussen op technische voetbalzaken (samen met Lex Dubbelman).

Joost de Schutter, nu voorzitter van de sponsorcommissie, volgt Marc op als jeugdvoorzitter.

Wilbèr Kanters, nu bestuursvoorzitter, draagt zijn functie over aan Lex Dubbelman. Naast voetbal technische zaken zal Lex ook de bestuursvoorzitters verantwoordelijkheid op zich nemen.

Wilbèr houdt zitting in het bestuur op het gebied van algemene zaken.

Rinie van Meel (bestuurssecretaris) en Benno van der Ree (penningmeester) blijven deze positie ook het komend seizoen invullen.

Rinie van Meel

Benno van der Ree

In lijn met de statuten kunnen intredende bestuursleden en verschuivingen binnen het bestuur door het bestuur zelf voorgedragen worden en direct geëffectueerd worden.

Middels een ALV zullen de nieuwe bestuursleden en andere bestuurswijzigingen bekrachtigd worden. Hiervoor zal op korte termijn een uitnodiging verstuurd worden aan alle leden.

Kaylee heeft al enkel bestuursvergaderingen meegemaakt en zit al helemaal in haar rol.

Henk en Lex zullen per direct toetreden tot het bestuur en zich, tot de officiële aanstelling middels de ALV, oriënteren op hun takenpakket en waar nodig al invulling er aan geven.

De positieverschuivingen van de huidige bestuursleden zullen middels de aanstaande ALV ook bekrachtigd worden.

Met deze verbreding/versterking van het bestuur zijn we ervan overtuigd de bestuurlijke taken voor de vereniging nog beter uit te kunnen voeren door een betere focus op de kern taken.

Namens het bestuur,

Wilbèr Kanters

voorzitter vvPrinsenland