Geen alcohol langs de lijn!

De competitie is weer van start gegaan en we kunnen weer langs de lijn genieten van een heerlijke pot voetbal. Bij deze willen we iedereen dan ook wijzen op de KNVB-regels met betrekking tot drank, langs de lijn en op het terras. De regels zijn duidelijk: vanuit de kantine mogen geen alcoholische dranken worden meegenomen, tenzij deze in karton of plastic zijn uitgeschonken. Buiten het afgescheiden terras mag geen alcohol worden meegenomen. Non-alcoholische dranken in plastic of karton zijn langs het veld wel toegestaan.
Om boetes of punten in mindering te voorkomen én omdat het toch lastig blijkt om ook bovenstaande regels te handhaven, heeft het bestuur ervoor gekozen om tijdens de thuiswedstrijden van Prinsenland 1 alle drank uit te schenken in plastic bekers. We gaan er van uit dat alle leden hiervoor begrip tonen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

De tekst hierover in het KNVB bewaarnummer :

– Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
– Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.