Harry Akkermans kiest voor vv Prinsenland

Na het heuglijk feit, dat de leden van de beide voetbalverenigingen van Dinteloord, R.K.s.v. Divo en v.v. Dinteloord, akkoord zijn gegaan om een nieuwe vereniging gaan vormen met ingang van het komende seizoen, kunnen wij met trots melden dat wij een nieuwe trainer hebben aangesteld in de persoon van Harry Akkermans uit Rotterdam. Harry ziet het als een sportieve uitdaging om uit beide selecties een voor de eerste klas waardig team te smeden voor het seizoen 2015/2016. Momenteel traint Harry SC Feyenoord, de koploper van de derde klas D in het zaterdagvoetbal.

Bericht BNDeStem: Link

 

vvDinteloord & R.K.s.v. DIVO worden vv Prinsenland

vvDinteloord & R.K.s.v. DIVO worden vv Prinsenland

Donderdag 12 februari 2015 hebben de leden van vvDinteloord en R.K.s.v. DIVO gekozen voor samensmelting.

Door een grote meerderheid werd de fusie aangenomen tijdens een goed bezochte ALV’s. De opkomst en (minimale) verdeeldheid kwamen bij beide verenigingen overeen.

De nieuwe vereniging gaat vv Prinsenland heten en zal uitkomen in Blauw/Geel.

Het fusieproces start een volgende fase. Het uitrollen van het fusievoorstel, kan nu uitgevoerd worden.

In het seizoen 2015/2016 zullen de leden van de fusie vereniging de velden gaan betreden.

VVDinteloordDIVOlogo

Fusie: 12 februari 2015 ledenvergadering

DONDERDAGAVOND, 12 FEBRUARI 2015: WEDEROM LEDENVERGADERING INZAKE FUSIE!

Afgelopen donderdagavond, 29 januari, is er een Algehele Ledenvergadering geweest bij zowel v.v. Dinteloord als RKsv DIVO inzake de fusie. Aangezien op deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig was, is op deze vergadering alleen het fusievoorstel besproken en hadden de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen erover.

Zoals ook al te lezen was in de begeleidingsbrief van het Fusievoorstel is er een tweede extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor 12 februari 2015. Over het verloop van deze vergadering willen wij jullie hieronder de volgende informatie verschaffen:

Er wordt deze avond gestemd over het Fusievoorstel. Want volgens de statuten van zowel v.v. Dinteloord als RKsv DIVO behoeft op de tweede vergadering niet een bepaald aantal leden hiervoor aanwezig te zijn. Dus ongeacht het dan aanwezige aantal leden, zal er door die leden worden gestemd over het voorstel. Er dient wel twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te zijn om het voorstel aan te kunnen nemen.

Bij RKsv DIVO zijn alle leden voor de vergadering uitgenodigd en hebben dan ook stemrecht. De stem van de leden tot 18 jaar telt als één stem, die van de leden vanaf 18 jaar telt als 3 stemmen. Er is geregeld, dat minderjarige leden vertegenwoordigd (kunnen) worden door (één van ) de ouders, verzorgers of door de voogd. Hierbij worden deze personen dus uitgenodigd om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. Indien aanwezig hebben die dus dan één stem. Ouders die lid zijn van RKsv DIVO en tevens een kind hebben dat lid is kunnen dus meerdere stemmen uitbrengen: voor zichzelf én voor hun minderjarig(e) kind(eren). Maar alleen (één van) de ouders/verzorgers of voogd kunnen als vertegenwoordigers optreden.

Er kan NIET bij volmacht worden gestemd. Dat is in de statuten geregeld.

Bij v.v. Dinteloord is het in de statuten zo geregeld, dat alleen leden vanaf 18 jaar welkom zijn op de vergadering en hun stem kunnen uitbrengen.

Indien op de vergadering van 12 februari veel ‘nieuwe’ leden ten opzicht van de vergadering van 29 januari jongstleden aanwezig zijn, zal het Fusievoorstel nogmaals worden toegelicht en kunnen er vragen over worden gesteld. Het is wel belangrijk te weten, dat nog niet alle details zijn uitgewerkt. Dat zal pas geschieden, als het Fusievoorstel is aangenomen door beide verenigingen. Voor juridische vragen zal een afgevaardigde van het notariskantoor aanwezig zijn.

De besturen van beide verenigingen hopen op een grote opkomst op donderdag 12 februari 2015!

RKsv DIVO en v.v. Dinteloord.