DONDERDAGAVOND, 29 JANUARI 2015: LEDENVERGADERING INZAKE FUSIE!

Wij willen jullie hierover de volgende informatie verschaffen:

In principe wordt er deze avond gestemd over het Fusievoorstel. Maar volgens de statuten van zowel v.v. Dinteloord als RKsv DIVO dienen een bepaald aantal leden hiervoor ter vergadering te verschijnen. Bij beide verenigingen dient namelijk twee/derde van het aantal leden aanwezig te zijn. Is dat het geval, dan kan er worden gestemd over het Fusievoorstel en kan dat voorstel worden aangenomen, indien er twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór is. Maar zodra is vastgesteld dat niet het vereiste aantal leden aanwezig is (hetgeen zeker niet onwaarschijnlijk zal zijn) kan er deze vergadering niet worden gestemd. Dat zal dan wel geschieden in de volgende vergadering, die is vastgesteld op donderdag 12 februari, aanvang ook dan om 21.00 uur. Ongeacht het dan aanwezige aantal leden, zal er door die leden worden gestemd over het voorstel. Ook dan dient er een twee/derde meerderheid te zijn om het voorstel aan te kunnen nemen.

Bij RKsv DIVO zijn alle leden voor de vergadering uitgenodigd en hebben dan ook stemrecht. De stem van de leden tot 18 jaar telt als één stem, die van de leden vanaf 18 jaar telt als 3 stemmen. Er is geregeld, dat minderjarige leden vertegenwoordigd (kunnen) worden door (één van ) de ouders, verzorgers of door de voogd. Hierbij worden deze personen dus uitgenodigd om hun kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen. Indien aanwezig hebben die dus dan één stem. Ouders die lid zijn van RKsv DIVO en tevens een kind hebben dat lid is kunnen dus meerdere stemmen uitbrengen: voor zichzelf én voor hun minderjarig(e) kind(eren). Maar alleen (één van) de ouders/verzorgers of voogd kunnen als vertegenwoordigers optreden.

Bij v.v. Dinteloord is het in de statuten zo geregeld, dat alleen leden vanaf 18 jaar welkom zijn op de vergadering en hun stem kunnen uitbrengen.

Op de vergadering van 29 januari zal in ieder geval (of er nu wel of niet wordt gestemd) het Fusievoorstel worden toegelicht en kunnen er vragen over worden gesteld. Het is wel belangrijk te weten, dat nog niet alle details zijn uitgewerkt. Dat zal pas geschieden, als het Fusievoorstel is aangenomen door beide verenigingen. Voor juridische vragen zal een afgevaardigde van het notariskantoor aanwezig zijn.

De besturen van beide verenigingen hopen op een grote opkomst a.s. donderdag!

RKsv DIVO en v.v. Dinteloord.